Đầu nối cắt

Bộ cắt đa năng

Bao gồm: đầu dẫn hướng cắt, 2 mũi cắt thạch cao, 1 mũi cắt đa năng

Giúp điều khiển hướng cắt trên nhiều vật liệu
Dễ tháo lắp vào Dremel
Dễ điều chình độ sâu cắt đến 19 mm

Bộ cắt gạch (566)

Bao gồm: thanh dẫn hướng cắt, 1 mũi cắt gạch

Giúp điều khiển đường cắt gạch chính xác
Dễ tháo lắp vào máy
Dễ thay đổi, điều chình độ sâu đến 19mm