Ly chạm khắc

tìm dự án của bạn Hiển thị dự án" class="showdremelproject btn btn-grey margin-top-10">

Ly chạm khắc

Vừa theo dõi đội bóng yêu thích, vừa thưởng thức một ly bia mát lạnh được chạm khắc tinh tế.

Vẽ hoặc in ra hình mẫu mà bạn muốn khắc lên ly.Sau đó, cẩn thận dán mẫu lên ly và chuẩn bị tiến hành.

Sử dụng máy Dremel 8050 Micro cùng phụ kiện phù hợp và bắt đầu khắc theo mẫu có sẵn. Sau khi hoàn tất, rửa sạch ly và bây giờ bạn đã sẵn sàng cho trận đấu.

  • Dremel 7103 5/64 In. Diamond Grit Coated Diamond Wheel Point

    Mũi khắc kim cương 7103 Xem chi tiết